depremyazar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Depremlerin yerini, süresini, şiddetini tespit eden çok duyarlı cihaz, sismograf

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dep-rem-ya-zar