deprem ocağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Deprem dalgalarının başladığı nokta, hiposantır

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dep-rem o-ca-ğı