depozito ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güvence akçesi. "(Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi"

kelimesinin kökeni; İtalyanca deposito

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kabıyla birlikte satılan bir malın kabı için alınan ve kap geri getirildiğinde alıcıya verilen para

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-po-zi-to