depolamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Saklamak veya korumak amacıyla ambara koymak, depo etmek, biriktirmek, ambarlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir bellek cihazına veriyi yerleştirmek veya saklamak

Özelliği / Tipi / Türü; "bilişim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-po-la-mak