depolama ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Depolamak işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bellek cihazına verinin yerleştirilmesi veya saklanması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bilişim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-po-la-ma