denk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yatak, yorgan, kumaş vb. eşyanın sarılıp bağlanmış biçimi, balya.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Destekleri paralel, yönleri aynı, şiddetleri eşit bulunan güçler.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağırlık bakımından eşit olan.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

0,80175 gram olan ağırlık ölçü birimi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Uygun, nitelik yönünden eşit.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "denk küme" "kafa dengi"