denizyıldızları ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Örnek hayvanı denizyıldızı olan derisi dikenliler sınıfı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-niz-yıl-dız-la-rı