denizkestanesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hareket edebilen dikenlerle örtülü, yuvarlak kalker kabuklu, derisi dikenlilerden bir yumuşakça "(Echinus esculentus)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-niz-kes-ta-ne-si