denizhıyarı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Denizhıyarlarından, boyu santimetre kadar olabilen, yuvarlak ve yumuşak vücutlu, derisi dikenli bir hayvan "(Holothurion)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-niz-hı-ya-rı