denizgergedanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Balinagillerden, 8-10 metre boyunda, erkeğinin üst çenesinde iki uzun diş bulunan bir deniz memelisi "(Monodon monoceros)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-niz-ger-ge-da-nı