denizaslanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Amerika'nın kuzeybatı kıyılarında yaşayan ve sık renk değiştiren etçil bir tür memeli.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ni-zas-la-nı