denizaşırı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Denizlerin ötesinde bulunan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Deniz ötesine yapılan


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ni-za-şı-rı