deniz yosunu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bir tür bitki

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-niz yo-su-nu