deniz yüksekliği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeryüzünün bir noktasının deniz yüzeyine olan dikine uzaklığı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-niz yük-sek-li-ği