deniz tutması ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dalgaların etkisiyle sallantıların insanda yarattığı baş dönmesi ve kusma biçiminde kendini gösteren rahatsızlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-niz tut-ma-sı