deniz seviyesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kara ile denizin birleştiği ve yüksekliğin sıfır olarak kabul edildiği nokta

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-niz se-vi-ye-si
deniz seviyesi