deniz sarmaşığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok yıllık, sürünücü, beyaz sütlü ve otsu bir bitki "(Convolvulus soldanella)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-niz sar-ma-şı-ğı