deniz kuvvetleri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir ülkeyi denizden gelecek saldırılara karşı korumak için oluşturulan askerî kuruluşlar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,askerlik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-niz kuv-vet-le-ri