deniz iklimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Denizlerde, adalarda, yüksek enlemlerde görülen ve sıcaklık oynamaları az olan iklim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-niz ik-li-mi