deniz boyu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıyı, sahil

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıyıda, sahilde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-niz bo-yu