deniz bilimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Okyanus ve denizlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine deneysel araştırmalar yapan bilim kolu, ana deniz bilimi, oşinografi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-niz bi-li-mi