deniz çulluğu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıyı bölgelerinde yaşayan bir tür çulluk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-niz çul-lu-ğu