denizşakayıkları ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Denizşakayığını içine alan sölenterler alt sınıfı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-niz-şa-ka-yık-la-rı