deniz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu su kütlesinin belirli bir parçası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Aydaki düzlükler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Geniş alan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Çokluk, yoğunluk.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "deniz akıntısı" "deniz alası" "denizaltı" "deniz altı" "denizanası" "denizaslanı" "denizaşırı" "deniz ataşesi" "denizatı" "denizaygırı" "denizayısı" "deniz aynası" "deniz basması" "deniz bilimi" "deniz boyu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
de-niz