denilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ad verilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Söylenmek, sözü edilmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Sayılmak, kabul edilmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-nil-mek