dengesizleştirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dengesizleştirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
den-ge-siz-leş-ti-re-bil-mek