ne demek?

Dengesiz duruma gelmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

den-ge-siz-leş-mek