dengesizce ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dengesiz bir biçimde, istikrarsızca

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

Örnek / Cümle; "Harcamalarını dengesizce yaparsan paran kalmaz."


Hecelenişi / Hecelemesi;
den-ge-siz-ce