dengesi bozulmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

dik durumdan düşecek duruma gelmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

tanınan ve bilinen ölçülerin dışına çıkmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

tutum ve davranışlarında tutarlılık olmamak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

aralarında ilişki bulunan şeyler arasındaki uyum bozulmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
den-ge-si bo-zul-mak