dengeli beslenme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sağlık için gerekli olan besinleri belirli ölçülerde ve düzenli olarak alma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
den-ge-li bes-len-me