dengelemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dengeli duruma getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir cismi güç katarak veya eksilterek denge durumuna getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
den-ge-le-mek