dengeşik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dümen sisteminde yelpazenin itme merkezinin yakınına konulan ek dümen

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
den-ge-şik