deney tüpü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çoğunlukla kimyasal deneylerde kullanılan bir ucu kapalı cam boru

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ney tü-pü