deneyüstü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Deneyle kazanılması imkânsız, akılla ilgili olan bilgi, transandantal

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ne-yüs-tü