denetmenlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Denetmen olma durumu, denetmenim görevi, müfettişlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "başdenetmenlik"

Hecelenişi / Hecelemesi;
de-net-men-lik