denetçi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Görüntülerin, sesin, rengin kusursuz olup olmadığını, çizik vb. bulunup bulunmadığını gösterim odasında filmi izleyerek inceleyen kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, televizyon, sinema"

İlişkili birleşik kelimeler; "başdenetçi" "iç denetçi" "kamu denetçisi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
de-net-çi