deneştirme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağıntı. "(iki ayrı veri grubu arasında bulunan ilişki derecesinin ölçümü, korelasyon)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,jeoloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-neş-tir-me