denden ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir çizelgede alt alta gelen aynı söz veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önleyerek kolaylık sağlamak amacıyla kullanılan noktalama işaretinin adı "(`)", denden işareti

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "denden işareti"

Hecelenişi / Hecelemesi;
den-den