demokratlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Demokrat olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,toplum bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Demokrasi

İlişkili birleşik kelimeler; "sosyal demokratlık"

Hecelenişi / Hecelemesi;
de-mok-rat-lık