demokrasi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,toplum bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca démocratie

İlişkili birleşik kelimeler; "katılımcı demokrasi" "özgürlükçü demokrasi" "sosyal demokrasi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
de-mok-ra-si