demkeş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dem çeken, güzel ses çıkaran "(güvercin)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça demkeş


Hecelenişi / Hecelemesi;
dem-keş