demirli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde metal veya karışım durumunda demir bulunan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Demir parmaklık veya demir bir parça takılmış olan

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağlanıp kalmış

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Demir atmış "(gemi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "denizcilik"

İlişkili birleşik kelimeler; "demirli beton"

Hecelenişi / Hecelemesi;
de-mir-li