demirhindi şerbeti ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Demirhindiden yapılan bir şerbet türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-mir-hin-di şer-be-ti