demirci mengenesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kızgın demiri tutmak için kullanılan kıskaç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-mir-ci men-ge-ne-si