demir oksit ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Demirin hem doğada görülen hem de sentetik olarak yapılan, değişik kimyasal değer ve renkte bulunabilen oksit biçimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-mir ok-sit