demir dikeni ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Toprak üzerinde yatık olarak bulunan, boynuz biçiminde dikenli çiçekleri küçük ve açık sarı renkli bir tür bitki "(Tribulus terrestris)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-mir di-ke-ni