demirî ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Türkçe demir + Arapça -ī

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu renkte olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-mi-rî