demet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Rumca demet

Örnek / Cümle; "Bir demet roka 2 lira olmuş."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitki veya çiçek destesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Babamın elindeki demet demek çiçekleri görünce annem çok sevindi."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Üstün yapılı bitkilerde öz suların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı veya lifli kordon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, bitki bilimi"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas telleri topluluğu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, anatomi"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir atomun parçalanmasından doğan elektriklenmiş taneciklerin yörüngelerinden oluşan ışık topluluğu.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

İlişkili birleşik kelimeler; "elektron demeti"

Hecelenişi / Hecelemesi;
de-met