ne demek?

anlamına geliyor olmak

Kullanımı;

"Sene `yıl` demektir, senevi de `yıllık` demek olacak."

Hecelenişi / Hecelemesi;

de-mek ol-mak