delil ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, emare

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça delīl

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kanıt

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, hukuk, mantık"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

"(deli:li)" Kılavuz, rehber

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-lil